ไดรฟ์เครื่องมือเครื่อง CNC

ขับเคลื่อน actuators ของ CNC ส่วนประกอบเครื่องมือเครื่องจักร ชุดขับแกน ฟีด และ มอเตอร์ฟีด มอเตอร์แกน และอื่น ๆ ภายใต้เขาควบคุมอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข โดยระบบเซอร์โวไฟฟ้า หรือ ไฮดรอลิกไฟฟ้าแบบวงจรสำหรับแกน และฟีดไดรฟ์ เมื่อเชื่อมโยงอาหารหลาย คุณสามารถทำการวางแนว เส้นตรง เส้นโค้งระนาบและพื้นที่ของการประมวลผล