การพัฒนาเครื่องจักรพลังงาน

พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการผลิต ปลายศตวรรษที่ 17 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร พร้อมกับความต้องการถ่านหินและแร่โลหะ ทุกชนิดคนเป็นมนุษย์ และสัตว์ไม่สามารถไปยังด่านใหม่ ในสหราชอาณาจักร สิ่งทอ แป้งโม่ และอื่น ๆ อุตสาหกรรมที่ตั้งโรงงานในแม่น้ำ ใช้เครื่องจักรไฮโดรไดรฟ์มากขึ้น แต่มันอยู่จำนวนหนึ่งของเหมืองถ่านหิน ดีบุก และทองแดงในดิน ยังคง มีมากมายของสัตว์เพื่อการส่งเสริมเท่านั้น และไม่รวม