เรื่องที่ต้องให้ความสนใจในการใช้เครื่องมือเครื่อง CNC

1 สภาพแวดล้อมของเครื่องมือเครื่อง CNC: ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือเครื่อง CNC เพื่อให้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิคง และ จากการเขย่าอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (เช่นหมัด) และอุปกรณ์ที่ มีสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า

2. จัดหาพลังงาน

3 ปฏิบัติเครื่องมือเครื่อง CNC: การบำรุงรักษา บริการ หมายเหตุ:ความล้มเหลวของการรักษาเว็บไซต์นี้

4. เครื่องมือเครื่อง CNC ไม่เหมาะสำหรับการจัดเก็บระยะยาว ระยะยาวอาจทำให้เกิดระบบล้มเหลว สูญหายของข้อมูล

5. ใส่ใจกับพนักงานฝึกอบรมและการดำเนินงาน การบำรุงรักษาพนักงาน และโปรแกรมเมอร์