หล่อลื่นเครื่องมือเครื่อง CNC ระบบระบายความร้อน

โดยอัตโนมัติ โดยเครื่องยนต์ปั๊มน้ำมันเครื่องน้ำมัน แกนน้ำมันเย็น และส่วนประกอบของระบบของเหลวตัด น้ำมันน้ำมันอัตโนมัติ ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติด้วยตนเอง เครื่องมืองาน โดยไม่กี่นาทีสูบน้ำ ท่อรับทั่วโลก เช่นสกรู ราง และเกิดสึกหรอราวถ้าน้ำมันไม่ผ่านได้ง่าย ๆ มีผลต่อความถูกต้อง การหล่อเย็นแกนเพิ่มเพื่อเย็นแกนของการหมุนเวียนระบบทำความเย็น 8000 RPM แกนควรจะสูงกว่า 8000 RPM แกนต้องตรงกับ ตัดระบบไหลเวียนของของเหลว โดยสูบน้ำมันสูบเข้าสู่ถังบนชิ้นงานที่กำลังประมวลผล