ถนนขนาดหล่อเครื่องจักรก่อสร้าง

พัฒนาครอบคลุมผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตของควบคุมถัง ขยายแนวตั้ง และแนวนอนยังคงได้รับการพังทลายของนวัตกรรม

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแทนที่องค์กรการผลิตขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เป็นกฎหมายเศรษฐกิจการเจรจา การผลิตขนาดใหญ่ได้นำจำนวนมากของความเสี่ยง ในโลกปัจจุบัน คือในยุคของการปฏิวัติทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ วัสดุ ใหม่ ใหม่ ผลิตภัณฑ์ยังคงโผล่ออกมา และส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมหล่อเครื่องจักรก่อสร้าง

ในปีล่าสุด เครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อการ เร่งความเร็วของการพัฒนา ส่งเสริมการผลิตหล่อขึ้น รายได้อุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง 2010 จะถึง 400 พันล้าน เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% 2015 ที่จะถึงมากกว่า 890 พันล้าน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยมากกว่า 17% แต่อุตสาหกรรมการก่อสร้างเครื่องจักรหล่อมีกำลังพัฒนายังคงครอบแบบ รวมทั้ง: อุตสาหกรรมความเข้มข้นต่ำ โครงสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอิสระ ไม่มีเหตุผล ความสามารถนวัตกรรม อุปกรณ์ และเทคโนโลยีย้อนหลัง และปัญหาอื่น ๆ ที่เน้น เราเรียงลำดับจากปัญหาเหล่านี้ การใช้เศรษฐกิจของขนาดแนวตั้ง และแนวความคิดเพื่อค้นหาถนนของการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ขยายขนาดของมาตราส่วน คือ มาตราส่วนของการผลิตและการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตราส่วนของการขยายแนวตั้ง ที่อยู่ จากการวิจัยและพัฒนา ความสำเร็จทางเทคโนโลยีในด้านการตลาดจากด้านบนกับล่างผลิต และวิจัยแบบครบวงจรในอุตสาหกรรมการขยายการศึกษา

จากมุมมองของเศรษฐศาสตร์ ระดับที่สองเหล่านี้: แรก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการวิจัย รอบผลิตภัณฑ์ตัวเองเป็นคงนวัตกรรม สัญญาณเป็นการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง อื่น ๆ ที่เป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิต นวัตกรรมโครงสร้างองค์กร รวมทั้งการจัดการ และรูปแบบของนวัตกรรม

เป้าหมายของเราคือการ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในเวลาเดียวกัน ทั้งสองหลักของนวัตกรรม พร้อมกัน มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมแบบไดนามิกมากที่สุด วิศวกรรมเครื่องจักรหล่อลักษณะภูมิภาค ได้เกิดขึ้นบริเวณ "สามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซี" ซานตง ซานซี เหลียวหนิง มณฑลกวางตุ้ง และสถานอื่น ๆ ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมหล่อ รวมตัวกันของพื้นที่เหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสเพิ่มเติมสำหรับความร่วมมือ เพื่อให้การฝึกอบรม เงิน การพัฒนา การตลาด การส่งออก และด้านอื่น ๆ ของการโต้ตอบ และส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมหล่อเครื่องจักรก่อสร้าง

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อแทนที่องค์กรการผลิตขนาดใหญ่ของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม เป็นกฎหมายเศรษฐกิจการเจรจา การผลิตขนาดใหญ่ได้นำจำนวนมากของความเสี่ยง ในโลกปัจจุบัน ในยุคของการปฏิวัติทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ วัสดุใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นใหม่ และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จะสั้น ช่วงไม่กี่ทศวรรษ ผลิตภัณฑ์ได้ตอนนี้ทำให้สั้นลงสำหรับปี หรือแม้กระทั่งเดือน ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่อย่างต่อเนื่องแทนผลิตภัณฑ์เก่า

ผลิตภัณฑ์ใด ๆ มีกระบวนการดังกล่าวเจริญเติบโตระยะ ครบกำหนด ภาวะถดถอย และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะนำความเสี่ยงบางอย่าง นักเศรษฐศาสตร์ที่ว่า ตลาดที่ยั่งยืนเท่านั้น มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ และจากนั้นเป็นที่ นิยม แล้วร้อน แต่ยังเมื่อภาวะถดถอย

วิศวกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมหล่อ "ต้นสูง" แต่หน้าของพื้นที่ตลาดใหญ่ เราต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และประสิทธิภาพทางเทคนิคของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการวิจัยขั้นพื้นฐาน และอมูล เพิ่มความสามารถในการ ต้านทานความเสี่ยง ต้นความเสี่ยงของความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนโอน พยายามลดการสูญเสียความเสี่ยง: การพยากรณ์ความถูกต้องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ วิจัยตลาด วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเสริมสร้างซึ่งในการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการรักษายาว - นั่นคือ ความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง