หลักของระบบ NC สำหรับเครื่องมือเครื่อง CNC

เปลี่ยนเป็นแกนหลักของระบบ NC สำหรับเครื่องมือเครื่อง CNC รวมทั้งฮาร์ดแวร์ (วงจรพิมพ์ จอภาพ CRT ปุ่มกล่อง กระดาษเทปอ่าน ฯลฯ) และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกันสำหรับการป้อนค่าดิจิตอลส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม และเก็บข้อมูล ข้อมูล การแก้ไข และความหลากหลายของการใช้การควบคุมการทำงาน