ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการหล่อเครื่องจักร

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการหล่อเครื่องจักร

เครื่องมือเครื่องจักรสึกหรอและมิติความมั่นคง โดยตรงมีผลต่อความแม่นยำของเครื่องเพื่อรักษาชีวิต

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการหล่อเครื่องจักร แรกเป็นกระบวนการออกแบบการหล่อ เพื่อตรวจสอบการหล่อรูปทรงเรขาคณิตและขนาดตามสภาพการทำงานและคุณสมบัติของวัสดุโลหะ จำเป็นต้องพิจารณาเหตุผลของการออกแบบโดยคำนึงถึงการหล่อโลหะผสมและลักษณะของกระบวนการหล่อ ที่ คือ ผลชัดเจนขนาด และแข็งตัว และการหดตัว ความเครียด และ ปัญหาอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือลดองค์ประกอบของทองแดงส่วนแยก เปลี่ยนรูป แตก และข้อบกพร่องอื่น ๆ

สองต้องมีกระบวนการหล่อที่เหมาะสม ตามหล่อโครงสร้าง น้ำหนัก และขนาด หล่อโลหะผสมลักษณะ และเงื่อนไขการผลิต เครื่องจักรหล่อเลือกพื้นผิวย่อยที่เหมาะสม และรูปร่าง หลักวิธี ชุดที่เหมาะสมของเอ็นหล่อ เย็นเหล็ก ไรเซอร์ และระบบเท เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพสูงหล่อ

ที่สามคือ คุณภาพของวัตถุดิบสำหรับการหล่อ รวมโลหะ วัสดุทนไฟ เชื้อเพลิง ตัวช่วยหลอม วิเศษณ์ และทราย ทรายคลิบ สี และวัสดุอื่น ๆ มาตรฐาน คุณภาพ จะทำให้การหล่อที่ผลิตรูขุมขน รู ตะกรัน ทรายเหนียว และข้อ บกพร่องอื่น ๆ มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของหล่อหล่อ คุณภาพ และคุณภาพภายใน หล่อจริงจังจะเป็นเศษซาก

ที่สี่เป็นการดำเนินการกระบวนการ หล่อเครื่องจักรในการพัฒนากระบวนการเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงด้านวิชาการในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องของกฎ