การหล่อการลงทุน, การหล่อแม่นยำ, การหล่อขี้ผึ้งที่หายไป: ชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนโลหะผสมเหล็ก, ชิ้นส่วน OEM ตามรูปวาดของคุณ


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

  • วิธีการหล่อ: การหล่อการลงทุน

  • กระบวนการ: หล่อขี้ผึ้งที่หายไป

  • เทคนิคการหล่อ: หล่อการลงทุน

  • การประยุกต์ใช้: ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

  • วัสดุ: สแตนเลส

  • การเตรียมพื้นผิว: ขัด

  • ความขรุขระของพื้นผิว: Ra1.6

  • ความกลึงของเครื่องจักร: +/- 0.15 มม

  • การรับรอง: ISO 9001: 2008