ระบบควบคุมเชิงตัวเลขของชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจักร

1) จอภาพ ขณะนี้ส่วนใหญ่ใช้จอภาพสี LCD

2) แผงการทำงาน

3) หน่วยประมวลผล

4) ไดรฟ์

โครงสร้างหลักของระบบมีความซับซ้อน แต่ไม่ค่อยมี Frank ญี่ปุ่นระบบ มิตซูบิชิประเทศญี่ปุ่น ซีเมนส์ของเยอรมนีในตลาด ในขณะนี้