ประเภทของชิ้นส่วนรถไฟ

รถไฟเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการรถไฟ ซึ่งหมายถึงการติดตาม รวมทั้งราง นอน การเชื่อมต่อชิ้นส่วน เตียงติดตาม อุปกรณ์ป้องกันปีน ราว และผลิตภัณฑ์เพื่อความ เป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมแบบองค์รวม การติดตามวางบน roadbed มีบทบาทนำในการทำงานของรถไฟ โดยตรงภายใต้ความดันมหาศาลของ locomotives และโหลดของพวกเขา ภายใต้แรงแรงจูงใจของการดำเนินงานรถไฟ องค์ประกอบต่าง ๆ ต้องความเพียงพอแข็งแรงเพื่อให้แน่ใจว่ารถไฟตามบทบัญญัติของความเร็วสูงสุด ปลอดภัย การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และราบรื่น